Thường xuyên

HÀ NỘI – MAI CHÂU
Mai Châu là một huyện miền núi thuộc tỉnh Hoà Bình nổi tiếng với vẻ đẹp bình dị, tự nhiên. Thiên nhiên và con người Mai Châu thật gần gũi, thân thiện.
 
 
       
Ms. Võ Thị Hoàng Minh
Tel: 0236 3893858
Hotline:
0983313159
minhcodatours@yahoo.com.vn
Mr. Nguyễn Quốc Dũng
Tel: 0236 3840992
Hotline:
0905284243
dungcodatours@yahoo.com.vn
 
Mr. Trần Viết Duy
Tel: 0236 3840011
Hotline:
0905313655
duytrandl@yahoo.com.vn

  • Các bài viết khác