Giới thiệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN ĐÀ NẴNG

* Trụ sở chính : Số 02 Ông Ích Khiêm - Q.Hải Châu - TP.Đà Nẵng
* Điện thoại : 0236. 3519128 – 3829139 – 3825857 – 3825458 - 3893858
* Fax :